அலைபேசி!

அலைபேசியில் சேமிக்கப்படாத
புத்தம்புதிய எண்ணிலிருந்து
அழைப்பு வரும்போதெல்லாம்
அது அவளாக இருக்குமோயென்ற
ஆர்வம் மட்டுமே
ஒவ்வொரு முறையும்
விடாமல் தொற்றிக்கொள்கிறது;
மிச்சமிருப்பது என்னவோ
வழக்கம்போல
ஏமாற்றமும் ஏக்கமும் தான்!

 - இரா.ச.இமலாதித்தன்