காதல் என்பது?_____________________

001.


உன்னிடம் சொல்ல நினைத்து
தவறிப்போன வார்த்தைகளெல்லாம்
நீ குனிந்து நடக்கும் பாதையில்
கீழே சிதறி கிடக்கலாம்;
மெதுவாக கடந்து செல்!

_____________________

002.


ஆண் பெண்
நட்பின் முக்தி
காதல்!

_____________________

003.


ஒரு சிலருக்கு
கல்லறை
வேறு சிலருக்கு
கோவில் கருவறை
காதல்!

_____________________

004.


புனிதம்
என்ற சொல்
பூர்த்தியானது
காதலை
தியாகம் செய்யும்போது!


- இரா.ச.இமலாதித்தன்