அதுவொரு நிலாக்காலம்!முத்தம் ஒன்றை வாங்கிடவேண்டி
தவம் கிடக்கும் கன்னம் போலவே
நித்தம் என்னை சுற்றி
மூன்றைந்து நாட்களுக்குள்
முகம் மறைக்கும் முழு நிலவும்
முற்ற கடலில் மிதந்து வந்து
உலவுகின்ற அந்திவேளை
இறந்தகாலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்
எதுவாயினும் அதுவொரு நிலாக்காலமே!

- இரா.ச.இமலாதித்தன்

Post a Comment

2 comments:

கமலேஷ் said...

நிலாக்காலம் மிக நன்றாக இருக்கிறது தோழரே...வாழ்த்துக்கள் தொடருங்கள்...

B.Manikandan m.s sundhar said...

நிலாக்காலம் உங்கள் ரசிகர்களின் வசந்தகாலம்
மேலும் தொடர வாழ்த்துக்கள்

Post a Comment